skhuende
Tepelné čerpadlá Toshiba - EstiaKatalóg ESTIA


Vaše správne rozhodnutie – budúcnosť patrí ekologickému vykurovaniu a
chladeniu!


Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo zo svojho okolia – zo vzduchu - a umožňuje nanajvýš ekonomickú prevádzku vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a chladenia budov. Pôsobením slnečného žiarenia dochádza k neustále sa regenerujúcemu ohrievaniu vzduchu. Tepelné čerpadlo túto energiu s nízkou teplotou prijme a premieňa ju na vyššiu teplotu, ktorá sa využíva na vykurovanie a ohrev vody.

Už po veľa rokov dodáva japonský výrobca, spoločnosť TOSHIBA, technológiu tepelných čerpadiel na najvyššej úrovni. Invertory, ktoré sa zrodili na základe dlhoročného výskumu, dokážu koordinovať dva regulačné módy tak, že dvojpiestový rotačný kompresor pracuje vždy v najoptimálnejšom, čiže v energeticky úspornom prevádzkovom režime. Vyrobí sa len taký výkon, aký je potrebný. Tepelné čerpadlá Toshiba dosahujú pri plnej prevádzke stupeň účinnosti do 4,66 (COP) a pri čiastočnej záťaži dokonca aj vyšší!

Tepelné čerpadlá nám prinášajú nové možnosti. Dajú sa použiť aj pre už jestvujúce vykurovacie
systémy (olej, plyn, drevo atď.) a rovnako aj v lete pre príjemné chladenie pomocou fan-coilov.
Fan-coily majú tepelný výmenník, ktorý prijíma teplo z okolitého vzduchu. Toto teplo odvedie
médium cirkulujúce v systéme (voda a nemrznúca zmes) do vonkajšej jednotky a ďalej ho odovzdá
do okolitého ovzdušia. Príprava teplej úžitkovej vody a jej akumulácia v zásobníku prebieha
naďalej regulérne aj v čase prevádzky chladenia.1. vonkajšia jednotka
2. hydrobox
3. zásobník teplej vody
4. regulácia
 

Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie!


Životné prostredie
a naše emisie CO2 sa týkajú nás všetkých. V mnohých oblastiach nášho denného života je ochrana životného prostredia samozrejmosťou. Energeticky úsporné žiarovky, veterná energia alebo elektropohony pre vozidlá, to je len niekoľko príkladov. Ale premýšľali ste už niekedy o emisiách z Vášho vykurovania?
Obytné a obchodné budovy
majú vyššiu spotrebu energie ako priemysel a doprava dokopy. Vykurovanie budov a príprava teplej úžitkovej vody sa na tejto spotrebe podieľajú 80%-ami.
Európska Únia si stanovila za cieľ
znížiť podiel emisií CO2 do roku 2020 o 20%. Jedným z hlavých potenciálov sú vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody v obytných budovách, nakoľko vykurovanie fosílnymi palivami zvyšuje emisie CO2 a podieľa sa na vysokých nákladoch na vykurovanie. Tu sa žiada nielen prehodnotenie zo strany zákonodarcu (napr. Nariadenie o energetických úsporách, Zákon o obnoviteľných zdrojoch tepla), ale aj podpora tejto myšlienky v praxi.
Tepelné čerpadlá vzduch-voda
patria k obnoviteľným zdrojom energie a preto sú aj ideálnym riešením. S tepelným čerpadlom vzduch-voda ESTIA od Toshiby ušetríte energiu a tým prispejete k lepšej úrovni životného prostredia a stavu Vašej peňaženky! Je to tak, lebo ESTIA využíva prevažnú časť potrebnej energie z vonkajšieho vzduchu. A tým sa stávate nezávislý od fosílnych palív!

Princíp tepelného čerpadla ESTIA

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo z okolia – zo vzduchu – na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody ako aj chladenie objektu pričom umožňuje prevádzkovanie týchto funkcií za maximálne priaznivých finančných nákladoch. Solárne žiarenie vedie k neustálej obnove oteplenia vzduchu. Túto energiu prijíma tepelné čerpadlo s nízkou teplotou, ktorá sa vďaka tepelnému čerpadlu dostáva na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa potom dá využiť pre účely domácnosti.

Princíp chladničky – len obrátený

Jednou z najčastejších otázok je, ako je to možné, že zo vzduchu, najmä studeného, sa dá získať toľko energie s ktorou sa dá potom vykurovať alebo pripravovať teplá úžitková voda. Princíp sa dá porovnať s princípom chladničky, len v opačnom zmysle. Chladnička odoberá z vnútorného prostredia teplo a toto potom odovzdáva do okolia. Preto je chladnička na zadnej strane teplá.

Tepelné čerpadlá ESTIA využívajú ten istý princíp. Chladivo, ktoré cirkuluje v systéme, prijíma teplotu okolia a pritom sa odparuje. Túto Princíp chladničky – len obrátený princíp tepelného čerpadla ESTIA paru potom nasaje kompresor a stlačí ju. Stlačením dochádza k zvýšeniu teploty. V kondenzátore je teplo z pary odovzdané kúreniu. Para sa opäť ochladí a prostredníctvom ventilu sa tlak zníži. Keď poklesne teplota na úroveň nižšiu ako je teplota okolia, začne sa celý cyklus od znova.

Chladenie v lete – pre ESTIU to nie je žiadny problém! No ESTIA dokáže ešte čosi viac. Keďže princíp je rovnaký ako pri chladničke či klimatizačnom zariadení, môžete Estiu využiť nielen na vykurovanie miestností alebo na prípravu teplej úžitkovej vody. V lete s ňou môžete vo svojom dome aj chladiť! Pre takéto využitie je potrebné doinštalovať aj vzduchotechnické konvektory – fancoily. Ich tepelný výmenník odoberá z miestnosti teplo a prostredníctvom okruhu s vykurovacou vodou ho vedie do hydroboxu vnútornej jednotky a ďalej cez okruh chladiva a cez vonkajšiu jednotku do vonkajšieho vzduchu.

Príklady použitia pre tepelné čerpadlo ESTIA

Výhody tepelného čerpadla ESTIA

V porovnaní s inými systémami tepelných čerpadiel nízke investičné náklady.

 • Široké možnosti inštalácie – ideálne pre využitie v rodinných domoch samostatných ako aj v radovej výstavbe, pre väčšie budovy novostavieb a tiež pri rekonštrukciách. Estiu možno pritom kombinovať aj s jestvujúcimi systémami (olej, plyn, pelety atď.).
 • Nízke prevádzkové náklady, keďže sa „vzduch“ využíva ako hlavný zdroj tepla a invertorová technológia umožňuje
  plynulé prispôsobenie odovzdávaného výkonu v závislosti od momentálnej potreby. Pritom sa vyrobí len toľko energie, koľko je skutočne potrebné.
 • Jednoduchá inštalácia, pretože na miesto osadenia vonkajšej a vnútornej jednotky nie sú kladené žiadne zvláštne
  požiadavky. Zvyčajne nie sú potrebné žiadne zemné práce či komíny. Odpadá tiež zriaďovanie skladov palív alebo zásobníkov.
 • Splitové zariadenie nevyžaduje použitie rozvodov s vodou, ktoré je často potrebné viesť vo vonkajšom
  prostredí, kde by bolo potom potrebné chrániť systém pred zamrznutím.
 • Kombinácia so solárom a fotovoltaickým článkom

Technická prepracovanosť ESTIA

 • TOSHIBA – jednotka v otázkach energetickej účinnosti
  Energetická účinnosť výrobkov Toshiba dosahuje špičkové hodnoty a túto pozíciu si spomínané zariadenia udržujú vďaka viacerým prepracovaným a technicky vyzretým technológiám.
 • Používané kompresory s dvojitým rotačným piestom sa dajú vďaka veľkému rozsahu počtu otáčok výborne regulovať, čím vyrábajú len taký rozsah energie, koľko je potrebné a tak sa podieľajú na nízkych prevádzkových nákladoch.
 • Vektorová IPDU-invertorová regulácia prepočítava prúdy motora rýchlo a presne a tým poskytuje optimálny manažment prevodu zariadenia.
 • Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje predchádzať stratám účinnosti.
 • Teplotne ovládaná regulácia roztápania sa aktivuje len pri extrémnych podmienkach, čo sa premieta do nižších nákladov na elektrický prúd.
 • Žiadna šanca pre námrazu
  Počas prevádzky tepelného čerpadla sa za určitých podmienok (teplota, vlhkosť) tvorí kondenzát (kondenzátová vodná para), ktorý môže na vonkajšej jednotke viesť k vzniku námrazy čím sa znižuje účinnosť zariadenia. Mnohé bežné zariadenia za účelom roztopenia námrazy aktivujú v pravidelných intervaloch proces odmrazovania a súčasne s ním prerušia proces vykurovania. Počas odmrazovania prepne zariadenie režim vykurovania na režim chladenia, aby sa na tepelnom výmenníku roztopil ľad. Tepelné čerpadlá Estia majú špeciálny rozvod pre ochranu pred zamrznutím, ktorý má menej, resp. kratšie cykly roztápania. Chladivo, ktoré prichádza z vnútornej jednotky je ešte pred Venturiho systémom vedené v slučke (rozvod ochrany pred zamrznutím) pri dne cez tepelný výmenník a potom ide cez Venturiho systém do tepelného výmenníka. Keďže chladivo sa odparuje až za rozdeľovačom, teplota rozvodu s ochranou pred zamrznutím ostáva nad teplotou rosného bodu a dolná časť s lamelami je bez ľadu. Ďalej sú teplota a tlak tepelného výmenníka vo vonkajšej jednotke neustále merané a vlastný proces odmrazovania sa naštartuje len ak je to potrebné. Toto slúži v prospech stupňa účinnosti zariadenia, ktorý vylepšuje!
 • 2-zónová regulácia teploty vrátane možnosti voľby nočného poklesu teploty
  Toto zariadenie umožňuje reguláciu dvoch rôznych teplotných zón (okruhov), ako napr. radiátorový okruh alebo fan-coily (vysokoteplotné zóny) a podlahové vykurovanie (nízkoteplotná zóna). Pritom je teplota na prívode regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty, pričom jednotlivé prívodné teploty sa nastavia na regulácii Estie. Vykurovacia krivka môže mať v závislosti od požiadavok budovy pozmenené prednastavenia. V závislosti od konfigurácie môže byť napríklad pri radiátoroch zmysluplné zníženie teploty miestnosti počas noci. Pre takýto účel umožňuje regulácia Estia presné nastavenie teplotného rozdielu pre dennú teplotu na prívode. (Programovanie časov štart/stop ako aj výber zóny v ktorej má dôjsť k poklesu).
 • Regulácia 2 vodných čerpadiel
  Vnútorná jednotka s hydroboxom riadi hlavné vodné čerpadlo a maximálne ešte jedno ďalšie čerpadlo. (Buď podporné čerpadlo pri veľmi dlhých rozvodoch alebo vodné čerpadlo pre druhý vykurovací okruh).
 • Tiché vonkajšie jednotky
  Vonkajšie jednotky Estia pracujú extrémne ticho, pretože štandardne sa do nich inštalujú veľmi tiché kompresory s dvojitým rotačným piestom. Dva disky v komore kompresora, ktoré spôsobujú stlačenie chladiva, majú konštrukciu stavanú tak, aby pracovali bez vibrácií a hladko a aby zabezpečovali nielen tichú prevádzku, ale aj dlhú životnosť. Doplnkovo, aj motor ventilátora na jednosmerný prúd s reguláciou počtu otáčok a veľkoplošné lopatky vetilátora sa
  tiež podieľajú na nízkej hlučnosti zariadenia. Pre mimoriadne tichú prevádzku (tichšiu až o 7 dB(A)) sa dá aktivovať funkcia nočného poklesu hlučnosti, ktorej začiatok a koniec sa dá naprogramovať na regulácii Estie.

Komponenty tepelného čerpadla ESTIA

Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba je koncipované ako splitový systém a pozostává z vonkajšej jednotky (kompresorová jednotka a kondenzátor) a z hydroboxu, ktorý sa nachádza vo vnútornej jednotke. K tomuto hydroboxu sú pripojené všetky systémy, ktoré má zabezpečovať (napr. ohrievač teplej vody, radiátorový okruh, okruh podlahového vykurovania apod.).

Vonkajšia jednotka – Super Digital Invertor
Vonkajšia jednotka získava tepelnú energiu z okolitého vzduchu a cez chladiaci okruh ju odovzdáva do hydroboxu.

Toshiba používa overené vonkajšie jednotky Super Digital Invertor série 4, ktoré sa vyznačujú obzvlášť tichými a bezvibračnými, dvojpiestovými rotačnými kompresormi s reguláciou otáčok. Invertorová IPDU-regulácia sa výraznou mierou podieľa na extrémne vysokej účinnosti a tým aj na nízkej spotrebe energie.

Prepájacie chladivové rozvody medzi vonkajšou jednotkou a hydroboxom vnútornej jednotky môžu byť dlhé až 30 metrov a preto poskytujú široké možnosti inštalácie. Pre prevádzku vykurovania sa teplotné hranice pohybujú v rozmedzí od -20°C do 25 °C, pre chladenie od 10 °C do 43 °C a pre ohrev teplej úžitkovej vody od -20°C do 43 °C.

Vnútorná jednotka s hydroboxom
Chladivo, ktoré vo vonkajšej jednotke získava tepelnú energiu, odovzdá túto cez platňový výmenník ďalej do vody. Takýmto spôsobom sa dá vyrobiť teplá voda s teplotou až do 55°C. Hydrobox obsahuje okrem výmenníka aj kúrenárske obehové čerpadlo, expanznú nádobu, diaľkové ovládanie ako aj prídavné elektrické vykurovanie. Integrovaný riadiaci systém ovláda všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému a prípadne umožňuje aj reguláciu chodu jestvujúceho vykurovacieho systému, ktorý má byť aktivovaný napríklad pri veľmi nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu (treba modul TCB-PCIN3E). V prípade potreby možno tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba aktivovať aj cez existujúci vykurovací systém (treba modul
TCP-PCM03E).

Zásobník teplej vody
Zásobník z ušľachtilej ocele je už z výroby opatrený tepelnou izoláciou, má tepelný výmenník s väčšou dimenziou a je optimalizovaný pre tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výmenník je predimenzovaný z toho dôvodu, aby dokázal teplotu horúcej vody rovnú 55°C optimálne preniesť do úžitkovej vody. Zásobník je ďalej vybavený elektrickým prídavným ohrievačom, čidlami teploty a bezpečnostným teplotným čidlom.

 

 

 

Regulácia
Diaľkové ovládanie je integrované do hydroboxu vnútornej jednotky a riadi všetky funkcie tepelného čerpadla vzduchvoda. Veľký a prehľadne čitateľný LCD-displej zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Integrovaný týždňový časový spínač umožňuje komfortné zapínanie a vypínanie zariadenia a užívateľ si na ňom môže navoliť týždenný program podľa vlastných požiadaviek. V riadiacom systéme ovládača sú aj ďalšie užitočné funkcie ako nočný útlmový režim, protimrazová ochrana, priorita ohrevu teplej vody (boost) a ochrana proti šíreniu baktérií legionely.

 

Funkcie integrovaného káblového diaľkového ovládača:

 • nastavenie typu prevádzky: vykurovanie, teplá úžitková voda, chladenie
 • regulácia dvoch okruhov & okruhu teplej úžitkovej vody
 • nočný útlm
 • protimrazová ochrana
 • regulátor ohrevu teplej vody
 • antibakteriálna ochrana
 • týždenný časový spínač - programovanie základných nastavení – ako napr. teplotné krivky, skúšobná prevádzka, nastavenie prídavného elektrického vykurovania

Externé diaľkové ovládanie ako opcia
Má rovnaké funkcie ako sú na integrovanom diaľkovom ovládaní hydroboxu vnútornej jednotky, avšak so zabudovaným snímačom teploty, ktorý umožňuje meranie teploty v referenčnej miestnosti a tak reguluje zariadenie ESTIA ešte komfortnejšie podľa požadovanej teploty.

##V prípade záujmu o vypracovanie návrhu a cenovej ponuky zadajte Vaše kontaktné údaje a my Vás v krátkom čase kontaktujeme, poprípade použite rýchly kontakt.##