skhuende
Tepelné čerpadlá Toshiba - Estia - Rafinovanosť technického riešenia


Ochrana proti námraze


Počas prevádzky tepelného čerpadla dochádza za určitých podmienok (teplota, vlhkosť) ku kondenzovaniu vody, ktoré môže
viesť k vytváraniu námrazy na vonkajšej jednotke, čím môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať jej prevádzku. Veľa bežných zariadení pri rozmrazovaní takejto námrazy aktivuje v pravidelných intervaloch odmrazovací proces pričom súčasne preruší samotnú prevádzku vykurovania. K tomuto stavu dochádza pretože bežné zariadenie počas odmrazovania prepne z vykurovacej prevádzky na chladiacu a odovzdáva teplo na výmenníku vonkajšej jednotky, čo v konečnom dôsledku vedie k roztopeniu námrazy. Pri tepelných čerpadlách ESTIA sa používa špeciálny rozvod na rozmrazovanie a zároveň majú menej časté, resp. kratšie odmrazovacie cykly. Tieto opatrenia pôsobia proti vzniku vážnejších problémov s namŕzaním. Chladivo prúdiace z vnútornej jednotky je ešte pred tým ako sa Venturiho trubicou dostane do výmenníka vedené slučkou (protinámrazovým rozvodom) na spodnej strane výmenníka. Pretože sa chladivo vyparuje až za Venturiho trubicou, udržiava sa teplota protinámrazového rozvodu nad rosným bodom a spodná časť lamiel ostáva bez námrazy. Okrem toho sú hodnoty teploty a tlaku výmenníka vonkajšej jednotky neustále merané a proces rozmrazovania sa spúšťa iba ak je to potrebné a tým sa zvyšuje účinnosť celého zariadenia!

Lepšie výsledky vykurovacieho výkonuVďaka dlhodobým investíciám do technologicky prepracovaných riešení pocítite výhody čerpadiel vzduch-voda značky Toshiba doslova každý deň.

? Rotačné dvojpiestové kompresory sa dajú vďaka širokému rozsahu otáčok výborne regulovať, čím dosahujú vysoký
stupeň účinnosti.
? Invertorová vektorová IPDU regulácia zabezpečuje rýchly a presný prepočet energie pre motory, čo je zárukou najlepšej
možnej účinnosti. Pre jednotky ESTIA preberá vysokorýchlostný výpočet vektorov mikročíp R.I.S.C.
? Protimrazová ochrana výmenníka zabraňuje vzniku strát na výkone.
? Teplotne riadená regulácia odmrazovania sa aktivuje len v extrémnych podmienkach.

Jednotky ESTIA dokážu aj pri nízkych vonkajších teplotách udržiavať vysoký vykurovací výkon a vďaka veľmi vysokej účinnosti
sú náklady na ich prevádzku nízke. Práve tieto vlastnosti jednotiek ESTIA v porovnaní s inými vyzdvihujú ich výnimočnosť.


 

##V prípade záujmu o vypracovanie návrhu a cenovej ponuky zadajte Vaše kontaktné údaje a my Vás v krátkom čase kontaktujeme, poprípade použite rýchly kontakt.##