skhuende
Chladenie - Chladiarenské, mraziarenské boxy


Štandardne pojem chladiarenské a mraziarenské boxy znamená priestor pre skladovanie tovaru, ktorý podlieha skaze vplyvom vysokej ( nízkej ) teploty. V našom ponímaní ide o tovar potravinársky resp. medicínsky ale aj chemický, ktorý sa skladuje a udržiava pri predpísanej teplote, vzhľadom na požiadavku zachovania jeho kvality.
Niekedy sa môžete stretnúť aj s pojmom chladiarenský / mraziarenský box šokovací resp.
šokovací tunel. Je to technologický celok na rýchle zchladzovanie resp. zmrazovanie presne stanoveného množstva a druhu tovaru za stanovený čas na teplotu predpísanú normami.

Vo všeobecnosti podľa Potravinového kódexu delíme sklady – boxy na : 

a) suchý sklad teplota podľa druhu výrobku r.v. 65-70%
b) chladný sklad + 8 až +10°C 80 - 90%
c) chladený sklad + 2 až + 6°C 80 - 95%

Naša spoločnosť na základe požiadaviek zákazníka navrhne a zrealizuje vhodnú technologiu na skladovanie tovaru za podmienok, ktoré si ten-ktorý tovar vyžaduje. Vybavenie chladiarenských priestorov závisí od technickej dispozícií a požiadaviek na rozsah dodávky technológií skladovania. Teda súčasťou dodávky môže byť len chladiaca a mraziaca strojná technológia, jej montáž. Poprípade dodávka a montáž izolačného opláštenia a vhodných chladiarenskych a mraziarenských dverí z hľadiska manipulácie a funkčnosti.
Štandardne ponúkame ako monitoring teplôt v boxe elektronické záznamníky teploty.


 

##V prípade záujmu o vypracovanie návrhu a cenovej ponuky zadajte Vaše kontaktné údaje a my Vás v krátkom čase kontaktujeme, poprípade použite rýchly kontakt.##